Pulsen Omsorg

Ett komplett stöd för detaljplanering inom kommunal och privat välfärdsomsorg

Dream

Tänk om ett man inom hemtjänsten kan matcha brukarens behov med personalens kompetens inom hemtjänsten på ett effektivare sätt, där inte flertalet personer behöver spendera timmar för att planera vem som ska var.

Explore

Pulsen Omsorg digitaliserar framtidens välfärd. Att utöka från socialtjänst till hemtjänst var ett naturligt steg, men exakt hur detta skulle göras behövde utforskas. Vilka utmaningar möter personalen på hemtjänsten varje dag? Vilka behov har brukaren? Hur kan vi förenkla båda dessas vardag? Vi utforskade vilka tekniker som var lämpliga att använda och la mycket fokus på användarvänligheten. Både så att användaren skulle känna igen sig från Pulsen Omsorgs andra system, men också för att göra ett så lättillgängligt verktyg som möjligt.

Deliver

På rekordtid lyckades vi leverera ett planeringssystem med avancerad optimeringsmotor där brukare matchas med rätt personal. Nu används systemet i flertalet kommuner och privata hemtjänstbolag.

Ready for take off?